Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Η πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση των κατοίκων του Μοναστηριού και Φλώρινας μέσα από την οπτική της εφημερίδας Φλώρινα του Ι. Θεοδοσίου, του έτους 1916, Μακεδονικά, 32|2000, 205-217


No Abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: