Εμμανουέλα Γούναρη, Κεφαλή γενειοφόρου ανδρός από τους Φιλίππους (864/96), Μακεδονικά, 31|1998, 391-403


No Abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: