Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Stephan Westphalen, Die Odalar Camii in Istanbul. Architektur und Malerei einer mittelbyzantinischen Kirche, Μακεδονικά, 31|1998, 429-432


No Abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: