Σταύρος Νταγιούκλας, Πολιτική και εκκλησιαστική διοίκηση της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης από το 1300 έως το 1341: θεσμοί και πρόσωπα, Μακεδονικά, 30|1996, 115-137


No Abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: