Αθ. Ε. Καραθανάσης, Γεωργίου Κ. Βουλτσιάδη, Η Προσωτσάνη μέσα από την ιστορία- Τα γεγονότα στην Ανατολική Μακεδονία (1450-1994), ο Μακεδονικός Αγώνας, οι τρεις βουλγαρικές κατοχές- η αντίσταση- ο εμφύλιος, Μακεδονικά, 30|1996, 352-355


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: