Θάλεια Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Νεότερα στοιχεία για το ναό του Αγίου Νικολάου Τρανού στη Θεσσαλονίκη (1863): προσέγγιση σ' ένα θέμα μεταβυζαντινής τυπολογίας, Μακεδονικά, 29|1994, 132-174


No Abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: