Αντώνιος Πέτκος, Το ψηφιδωτό Λευκαδίων Ναούσης με τεχνική μαύρο-άσπρο και τα πολύχρωμα ψηφιδωτά της Βέροιας, Μακεδονικά, 29|1994, 262-274


No Abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: