Α. Ι. Θαβώρης, Τα γλωσσικά ιδιώματα του νομού Κοζάνης ως βόρεια και οι κυριότερες ιδιορρυθμίες τους, Μακεδονικά, 29|1994, 295-307


No Abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: