Αννίτα Ν. Πρασσά, Οι θέσεις του Καποδίστρια για την ενσωμάτωση της περιοχής του Ολύμπου στο ελεύθερο Ελληνικό κράτος, Μακεδονικά, 29|1994, 393-398


No Abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: