Δημήτρης Κ. Σαμσάρης, Ατομικές χορηγήσεις της Ρωμαϊκής Πολιτείας (civitas romana) και η διάδοση της στη Ρωμαϊκή επαρχία Μακεδονία: ΙΙ. η περίπτωση της Βέροιας, έδρα του Κοινού των Μακεδόνων, Μακεδονικά, 27|1989, 327-382


No Abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: