Κωνσταντίνος Βαρζός, Ένας δουξ Θεσσαλονίκης μη συνταυτισμένος μέχρι τώρα: ο Δαβίδ Κομνηνός, και οι Θεσσαλονικιώτες κατά την πολιορκία της Θεσσαλονίκης από τους Νορμανδούς (1185), Μακεδονικά, 20|1980, 30-47


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: