Δημήτρης Κ. Σαμσάρης, Αρχαίο κάστρο και μεταλλουργείο σιδήρου κοντά στο σημερινό χωριό Ορεινή Σερρών, Μακεδονικά, 19|1979, 240-251


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: