Constantinos Ap. Vacalopoulos, Συνοριακά επεισόδια στην ελληνική Μακεδονία και το ελληνικό ζήτημα στον Ο.Η.Ε. μεταξύ 21 Ιανουαρίου 1946 και 21 Οκτωβρίου 1947, Μακεδονικά, 13|1973, 325-340


Μέ τήν σύντομη αυτή εργασία του ό συγγραφέας εξετάζει τήν δραστηριότητα, πού άνέπτυξαν τό Συμβούλιο ’Ασφαλείας καί ή Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. για νά διευθετήσουν ορισμένες διαφορές, οί όποιες προέκυψαν μεταξύ της Ελλάδος καί των γειτονικών βαλκανικών κρατών έξ αίτιας παραβιάσεων των τελευταίων στά σύνορα τής έλληνικής Μακεδονίας. Ή πρόθεσητων οργάνων τού Ο.Η.Ε. καί των διαφόρων αντιπροσώπων των μελών του ήταν οχι μόνον νά αντιμετωπίσουν τήν διαταραχή τής ειρήνης στά βόρεια σύνορα τής έλληνικής Μακεδονίας, άλλα καί νά προχωρήσουν προς τήν έναρξη διαπραγματεύσεων γιά τήν αποκατάσταση ομαλών σχέσεων μεταξύ τών ενδιαφερομένων χωρών. Πραγματικά ή προσπάθεια του Ο.Η.Ε. στέφθηκε άπό τελική επιτυχία καί απέδειξε πολύ καθαρά τήν χρησιμότητα τών νέων συλλογικών οργάνων ασφαλείας.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: