Χρήστος Γ. Ανδρεάδης, Η εκπαίδευση στην ΄Εδεσσα στα μέσα του 19ου αι. κ.ε. (1857-1865), Μακεδονικά, 38|2009, 175-191


The writer presents new and unknown, until now, documents for thestatus of education in Edessa in the means of 19th century, based on the newspapers of Istanbul: 1) O Tilegraphos tou Vosporou & Visantis (1860), 2) Anatolikos Astir (1861 and 1865) and 3) Omonoia (1862)

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: