Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, Μυστική διπλωματία και εθνικά συμφέροντα: Το ταξίδι του Νικολάου Λοράνδου στο Λονδίνο (Φεβρουάριος 1939), Μακεδονικά, 36|2007, 199-206


Dieser Artikel beschreibt die Mission des Leibarztes des griechischenDiktators Ioannis Metaxas nach London (Februar 1939). Er basiert auf einenunveröffentlichten Bericht des Nikolaos Lorandos. Lorandos wollte dieLondoner Regierung von der Nichtänderung der Stellung Griechenlands überzeugen. Er betonte, dass sich Griechenland nicht Deutschland genähert hatteund stabil zur Seite der Briten hielt. Dem Erfolg seiner Mission war es zuverdanken, dass Griechenland und Grossbritannien dann auch ihre freundlichen Beziehungen wiederherstellten, die momentan durch unglückliche diplomatische Handlungen gestört worden waren.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: