Ευάγγελος; Κωφός, Vance Stojcev, Military History of Macedonia, Skopje, Military Academy «General Mihailo Apostolski», 2004, pp.770 (with a supplement, Maps, pp. 136), Μακεδονικά, 36|2007, 260-270


no abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: