Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης, Θάνος Βερέμης, Ιστορία των Ελληνοτουρκικών Σχέσεων 1453-2005, Αθήνα, Ι. Σιδέρης 2005, Δ΄ Έκδοση Βελτιωμένη, σσ. 319, Μακεδονικά, 36|2007, 270-272


no abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: