Σχετικά άρθραΜ. Γ. Σέργης, Μ. Γ. Βαρβούνης, Κατά το όρος του Άθωνος. Αθωνικά και αγιορείτικα μελετήματα, Θεσσαλονίκη, Εκδοτικός Οίκος Αφών Κυριακίδη α.ε., 2006, σσ. 416, Μακεδονικά, 36|2007, 272-274


no abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: