Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Σοφία Ήλιάδου-Τάχου, Το Κρούσοβο πέρα από την ιστορία και τη μνήμη (1845-1903). ΄Οψεις από την οικονομία, την εκπαίδευση και την κοινωνία του Κρουσόβου, ως την εξέγερση του ΄Ιλιντεν. Μέσα από το ανέκδοτο αρχείο του Γ. Νιτσιώτα, Θεσσαλονίκη, εκδοτικός οίκο, Μακεδονικά, 36|2007, 278-281


no abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: