Αθ. Ε. Καραθανάσης, Γρηγόριος Π. Βέλκος, Η Σέλιτσα και η περιοχή της στον Μακεδονικό Αγώνα, Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 510, Μακεδονικά, 36|2007, 284-288


no abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: