Γεώργιος Βελένης, Βυζαντινή ενεπίγραφη σαρκοφάγος από τα Χίλια Δένδρα της Θεσσαλονίκης (GEORGES VELENIS, Un sarcophage byzantin portant inscription de Hilia Dendra de Thessalonique), Μακεδονικά, 35|2006, 39-62


Georges Vélénis,  Un sarcophage byzantin portant inscription de HiliaDendra de Thessalonique.Parmi les objets exposés au Musée de la Civilisation Byzantine de Thessalonique figure un sarcophage monolithique portant, dans sa partie avant, uneinscription partiellement conservée. Le premier éditeur de l’inscription avaitémis l’hypothèse selon laquelle le monument funérait à l’archevêque déplacéd’Achris, Theodoros Kéraméas, et data l’inscription de peu après l’an 1284.Deux photographies réalisées par A. Zachos furent publiées relativementrécemment. Elles représentent une fontaine située au lieu-dit «Hilia Dendra»de Thessalonique. Il y apparaît clairement que le sarcophage du Musée était,en fait, le bassin de la fontaine en question. L’on y distingue la totalité de l’inscription ce qui rendit possible de comprendre le texte. Sa lecture permet deconclure que la personne qui y est mentionnée, à savoir, Theodoros, n’appartenait pas à l’ordre ecclésiastique des évêques. D’après le contexte, il s’agirait d’un archiprêtre ou d’un archimandrite, sans exclure la possibilité que lamême personne revêtit ces deux qualités.L’analyse archéologique, l’étude paléographique et le contenu du textepermettent de conclure qu’il s’agit d’un sarcophage lié à la période de l’occupation latine de Thessalonique (1204-1224) dont la date de construction se situerait à la fin de la période en question. La rédaction du texte de l’inscriptionen vers ainsi que l’initiative de la construction de la tombe sont attribuées àl’archevêque de Thessalonique, Konstantinos Messopotamitis.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: