Τίτλος:

Οδηγός Κοινωνικο-Οικονομικών Μελετών για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Υδάτινου Περιβάλλοντος

Συγγραφείς:

Ημερομηνία:

2000 | 120 σελ.

ISBN:

960-86651-1-6

Περίληψη:Είναι πλέον δεδομένο ότι η ανεξέλεγκτη χρήση των φυσικών πόρων (είτε ως συντελεστές παραγωγής και κατανάλωσης, είτε ως αποδέκτες των αποβλήτων τους) οδηγεί συνεχώς στη μείωση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας. Τα προτεινόμενα λοιπόν μοντέλα ανάπτυξης θα πρέπει να βασίζονται στη συνεχή και δυναμική αλληλεπίδραση και αλληλοεξάρτηση των μηχανισμών της φύσης και της ευημερίας των πολιτών, χωρίς να υπάρχει πλέον διαχωρισμός μελέτης δεικτών φυσικού περιβάλλοντος και κοινωνικοοικονομικών δεικτών. Οι δείκτες αυτοί είναι αλληλένδετα υπο-συστήματα (οικολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό υποσύστημα) και μόνο μέσω της συστημικής προσέγγισης (system approach, holistic approach) μπορούν να εξετάζονται.  Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η κοινωνικο-οικονομική διάσταση έχει ενταχθεί στα ερευνητικά προγράμματα του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών για τη μελέτη του υδάτινου οικοσυστήματος, η δημιουργία του παρόντος οδηγού έχει ως σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα
Ακολουθήστε το ΕΚΤ: