, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΝΕ, Ενημερωτικό Δελτίο, 31|2006, 36-44


Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς Ιστορία της Έντυπης Χαρτογραφίας του Ελληνικού χώρου, 1420-1830 Ευρωπαϊκό δίκτυο Αριστείας για τη Μεσόγειο Ερευνητικά και Εφαρμοσμένα έργα για τη Μάνη, 2006 Πρακτική Άσκηση Φοιτητών - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: