Ντίνα Βαΐου, Δια-εθνικές καθημερινότητες στην πόλη: Επανεξετάζοντας έμφυλες σχέσεις και πρακτικές φροντίδας στις γειτονιές της Αθήνας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 140|2013, 71-86


Στο πλαίσιο που διαμορφώνουν τα μνημονιακά προγράμματα περικοπών και λιτότητας, το άρθρο εστιάζει σε ένα από τα λιγότερο συζητημένα «θύματα» της κρίσης, τις μεταβαλλόμενες πρακτικές φροντίδας, οι οποίες εμπλέκουν με διαφορετικούς τρόπους μετανάστριες και ντόπιες γυναίκες που χρειάζεται να επινοούν στρατηγικές επιβίωσης σε όλο και πιο δυσμε-νείς υλικές συνθήκες, «εδώ» (στην Αθήνα), «εκεί» (στους τόπους προέλευσης των μεταναστριών), καθ’ οδόν (στους δρόμους της μετανάστευσης). Το άρθρο αναφέρεται ειδικότερα στο έλλειμμα φροντίδας για τους ηλικιωμένους, ως σημείο εκκίνησης, προκειμένου να συζητήσει ένα σύνολο καθημερινών πρακτικών, οι οποίες επαναπροσδιορίζουν έμφυλες σχέσειςκαι αναδεικνύουν τη σημασία του χώρου και του τόπου, σε διαφορετικές κλίμακες «από το σώμα μέχρι το παγκόσμιο σύστημα».

Follow EKT: