Εκδότες

Το ΕΚΤ ePublishing συνεργάζεται με έγκριτους επιστημονικούς εκδότες και σημαντικούς ερευνητικούς φορείς της χώρας που επιλέγουν να διαθέσουν την επιστημονική τους παραγωγή με ανοικτή πρόσβαση. Οι εκδότες που παρουσιάζονται παρακάτω διαθέτουν με ανοικτή πρόσβαση περιοδικές εκδόσεις, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων. Θέτοντας ως στόχο τη διεύρυνση ψηφιακού περιεχόμενου που είναι ανοικτά διαθέσιμο στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα, το ΕΚΤ ePublishing επεκτείνει συνεχώς το δίκτυο συνεργασιών του και εμπλουτίζεται με νέους τίτλους, εκδόσεις, επιστημονικά πεδία.

Follow EKT: