Ρομπέρτο Μόττα, ΜΑΞ ΒΕΜΠΕΡ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΓΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΜΑΓΕΥΤΗ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 132|2010, 3-29


Προκειμένου να κατανοήσουμε τη σημασία του βεμπεριανισμού και τη διάδοσή του πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν το νόημα ορισμένων όρων στα γραπτά του Βέμπερ, για παράδειγμα του beruf, καθώς και με ποιον τρόπο διαφοροποιούνται αυτοί από παρόμοιους όρους σε άλλα συστήματα σκέψης. Πολλοί μελετητές του έργου του Βέμπερ έχουν καταδείξει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι αντίστοιχοι όροι με τον berufsethik υπήρξαν και μεταξύ καθολικών συγγραφέων στη Γαλλία του 17ου και του 18ου αιώνα. Αφετέρου, τίθεται το ζήτημα της «αξίας χρήσης» του βεμπεριανισμού σε χώρες όπως η Γαλλία ή η Βραζιλία, διότι, ακόμα και αν ο Βέμπερ έχει κάνει λάθος στη θεολογική προσέγγιση του «επαγγέλματος», παραμένει ο κύριος αναλυτής της διαδικασίας εκλογίκευσης και ο προάγγελος, ο «φιλόσοφος» και, ίσως, ο «προφήτης» μιας νεωτερικότητας, την οποία ο ίδιος και πολλοί ερμηνευτές του έχουν καθορίσει με την αποδοχή της Προτεσταντικής Ηθικής.

Follow EKT: