Γεώργιος Παστιάδης, ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 131|2010, 33-70


Το άρθρο αυτό διερευνά, με ποσοτικές μεθόδους, τα ζητήματα της νέας κοινωνικήςατζέντας, η οποία περιλαμβάνει τα φαινόμενα του πολιτικού κυνισμούκαι της δυσαρέσκειας, της πολιτικής αποξένωσης, της ανασφάλειας και τουφόβου (ως προς την Ευρώπη και τους μετανάστες) που αναπτύσσονται τατελευταία χρόνια στην Ελλάδα, εξετάζοντας τις διαφορές ανάμεσα στα αστικάκαι αγροτικά κέντρα, υπό την επίδραση του επιπέδου εκπαίδευσης- συγκεκριμένα,εστιάζει σε ζητήματα όπως: η κοινωνική ανασφάλεια, η ικανοποίηση απότην πολιτική ενημέρωση των MME, η ικανοποίηση από τον τρόπο λειτουργίαςτης Δημοκρατίας, η εμπιστοσύνη προς συλλογικούς θεσμούς εκπροσώπησηςόπως τα πολιτικά κόμματα και τα συνδικάτα, η αίσθηση της κατάργησης τωνοριογραμμών μεταξύ Αριστεράς και Δ εξιάς, η πολιτική ιδιώτευση-αποστασιο-ποίηση από τα κοινά και τη δημόσια σφαίρα και ο πολιτικός ατομικισμός, οοικονομικός φιλελευθερισμός, το ζήτημα των δημόσιων Πανεπιστημίων, οφόβος της απώλειας της εθνικής ταυτότητας και των αξιών εντός της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και, τέλος, η στάση απέναντι στους μετανάστες σε σχέση με τη νομιμοποίησητους και την απόδοση ευθυνών για την εγκληματικότητα.

Follow EKT: