Ιωάννα Τσίγκανου, Η ΓΝΩΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 129|2009, 5-31


Στόχος του κειμένου είναι να αποτελέσει αφετηρία σκέψης για την κατανόηση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών των ποσοστικών δεδομένων για το έγκλημα στη χώρα μας.

Follow EKT: