Μαρία Μαλαπέτσα, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 129|2009, 111-124


Τμήμα μιας βάσης δεδομένων για το έγκλημα που αφορά τη Σωφρονιστική Στατιστική η οποία δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να μελετήσει και να αξιοποιήσει στοιχεία που απεικονίζουν τον πληθυσμό των φυλακών.

Follow EKT: