Μαρία Θεοδωροπούλου, Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΩΣ ΔΡΑΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 129|2009, 125-156


Η διαφοροποίηση κατά φύλο τόσο στην αποτίμηση της κοινωνικής πραγματικότητας του εγκλήματος όσο και στην κατασκευή αυτής της πραγματικότητας αποτελεί (τουλάχιστον από την εποχή της φεμινιστικής κοινωνιολογίας κι εντεύθεν) σημαντικό ζήτημα έρευνας και μελέτης στην επιστημονική διαδρομή των συναφών κλάδων των κοινωνικών επιστημών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Follow EKT: