Ίρις Πολύζου, Μεταναστευτικές διαδρομές και χωροκοινωνικές μεταλλαγές στην Αθήνα. Η περίπτωση των Κινέζων εμπόρων στο Μεταξουργείο, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 143|2014, 145-152


Follow EKT: