Χριστίνα Κωνσταντινίδου, Φεμινιστικές προσεγγίσεις των μέσων επικοινωνίας. Από τη βεβαιότητα στη θεωρητική και μεθοδολογική αμηχανία, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 123|2007, 79-112


Το άρθρο πραγματεύεται τη σύνθετη σχέση μεταξύ των μέσων επικοινωνίας και τον κοινωνικού φύλου και, πιο συγκεκριμένα, τα μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν την ανάλυση των κειμένων των μέσων και τη συμβολή τους στη διαμόρφωση του πολιτισμού και της σύγχρονης υποκειμενικότητας, στη συνάρθρωση τους με τον προβληματισμό για τη δόμηση των έμφυλων ταυτοτήτων και τη νομιμοποίηση των ηγεμονικών ιδεολογιών για την αρρενωπότητα και τη θηλυκότητα. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρείται να καταδειχτεί με ποιο τρόπο οι σημαντικές μεταβολές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια στο χώρο των σπουδών φύλου και των μέσων επικοινωνίας, είτε στα πλαίσια της φεμινιστικής θεωρίας των μέσων είτε, ευρύτερα, στα πεδία των κοινωνικών επιστημών και των πολιτισμικών σπουδών, προσδιορίζουν τα θεωρητικά και εννοιολογικά εργαλεία για την ανάλυση του λόγου των μέσων, αλλά και τα ίδια τα αντικείμενα που συγκροτούν οι επιστημονικοί λόγοι και πρακτικές (φύλο, κείμενο, συγκείμενο, νόημα, λόγος, ιδεολογία κλπ.).

Follow EKT: