Αλεξάνδρα Κορωναίου, Απομυθοποίηση και νέες σημασίες της εργασίας στο τέλος του 20ου αιώνα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 101|2000, 109-125


Το άρθρο πραγματεύεται τις αλλαγές που γνωρίζουν οι κοινωνικές σημασίες της εργασιακής δραστηριότητας στις λεγάμενες μεταβιομηχανικές κοινωνίες. Στη μακρά διάρκεια της ιστορίας, η εργασία μετατρέπεται από ιερό καθήκον και υποχρέωση του ατόμου προς την κοινωνία σε μια δραστηριότητα της οποίας η αξία εξαρτάται από το τι επιτρέπει και τι απαγορεύει στο άτομο να πραγματοποιήσει σε άλλους τομείς της ζωής του (οικογένεια, κατανάλωση, ελεύθερος χρόνος). Με αυτή την έννοια, δε βρισκόμαστε μπροστά στο τέλος της εργασίας, όπως λέγεται, αλλά στο τέλος μιας ορισμένης ιστορικής σημασίας της εργασίας, η οποία παραμένει ωστόσο κύριος τόπος και χρόνος των κοινωνικών ανισοτήτων.

Follow EKT: