Ευάγγελος Σόρογκας, Η εικόνα της δημόσιας τηλεόρασης στο Αθηναϊκό κοινό, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 101|2000, 211-226


Η μελέτη αυτή παρουσιάζει, μια έρευνα που αποσκοπούσε να όιερεννήσει σε ποιο βαθμό η αναδιάταξη της μορφής της ΕΡΤ (Οκτώβριος 1997) έγινε αντιληπτή από το αθηναϊκό κοινό εκείνη την περίοδο. Στην έρευνα αξιολογείται η δημόσια τηλεόραση από το κοινό, όπως και το νέο της πρόγραμμα. Το δείγμα της έρευνας αποτελείτο από 900 άτομα ηλικίας 15-56 ετών και πραγματοποιήθηκε την περίοδο 5-19 Ιανουάριου του 1998. Στους στόχους της εντασσόταν η ανίχνευση του βαθμού ικανοποίησης από την αλλαγή της φυσιογνωμίας της ΕΡΤ, του βαθμού προτίμησης των καναλιών, του βαθμού ικανοποίησης του κοινωνικού ρόλου της δημόσιας τηλεόρασης, του βαθμού αποστροφής σε κανάλια και προτίμησης των κεντρικών δελτίων ειδήσεων από τα κανάλια.

Follow EKT: