Γιώργος Παγουλάτος, Ορθολογική επιλογή, παίγνια θετικού αθροίσματος και η ανάδειξη της συνεργασίας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 100|1999, 143-172


Συζητούνται οι μεθοδολογικές προϋποθέσεις της ορθολογικής επιλογής. Λιακρίνεται η «κοινωνιολογική» εκδοχή της ορθολογικής επιλογής από την αυστηρά ωφελιμιστική «οικονομική» της εκδοχή. Σκιαγραφείται το δίλημμα του φυλακισμένου (δ.φ.), γίνεται περιληπτική αναφορά στο πλήθος των κοινωνικών διαδράσεων που μπορούν να σχηματοποιηθούν με όρους παιγνίου  .φ. και διερευνώνται οι μηχανισμοί που αποτρέπουν τις κοινωνίες από το να περιπέσουν σε καταστάσεις τύπου παιγνίου δ.φ.. Τέλος, η προσοχή εντοπίζεται στα παίγνια θετικού αθροίσματος. Οι παράγοντες που ενθαρρύνουν τις λύσεις συνεργασίας και την ανάδειξη εκβάσεων θετικού αθροίσματος ιχνογραφούνται με τη βοήθεια περιπτωσιολογικών αναφορών από το πεδίο τόσο της εσωτερικής όσο και της διεθνούς και διεθνοτικής πολιτικής.

Follow EKT: