Ιωάννα Τσίγκανου, Η οικογένεια ως μηχανισμός άσκησης κοινωνικού ελέγχου στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 98|1999, 121-136


Στο κείμενο που ακολουθεί υποστηρίζεται η άποψη ότι ο θεσμός της οικογένειας ως μηχανισμός άσκησης τον κοινωνικού ελέγχου των ανηλίκων διατηρεί τον πρωτογενή, τυπικό του χαρακτήρα. Η κοινωνικό ιστορική  νδυνάμωση των κρατικών θεσμών στη χώρα μας, όχι μόνο δεν υποκατέστησε τις πρωτογενείς λειτουργίες του θεσμού της οικογένειας, αλλά σταδιακά οδήγησε στην αλλοίωση τον περιεχομένου τον δημόσιον βίου και στην αλλοτρίωση τον περιεχομένου της ιδιωτικής ζωής.

Follow EKT: