Κούλα Κασιμάτη, Ντίνα Βαΐου-Κωστής Χατζημιχάλης, Με τη ραπτομηχανή στην κουζίνα και τους Πολωνούς στους αγρούς-πόλεις, περιφέρειες και άτυπη εργασία, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 96|1998, 337-341


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Follow EKT: