Χάρης Ναξάκης, Η θεολογία της ανάπτυξης (Ορισμένες σκέψεις για τις ιδεολογικές της βάσεις), Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 95|1998, 53-67


Το άρθρο αυτό αναλύει ορισμένα από τα κυρίαρχα ιδεολογικά δόγματα πάνω στα οποία στηρίχθηκε η θεοποίηση του ανθρώπου και, κατά συνέπεια, η πορεία προς την ανάπτυξη και την πρόοδο.Ειδικότερα, οι ιδεολογικές και κοινωνικές βάσεις του οικονομικού επεκτατισμού είναι: η ανθρωποποίηση του θείου, μέσω της ιουδαιοχριστιανικής παράδοσης, το καρτεσιανό (και όχι μόνο) σχέδιο για την κυριαρχία στη φύση, η αντίληψη για το τέλος της Ιστορίας, ο τεχνολογικός ντετερμινισμός, η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, που τείνει να μετατρέψει την Ιστορία από έργο των ανθρώπων σε Ιστορία της τεχνολογίας.

Follow EKT: