Γεώργιος Σιδηρόπουλος, Η χερσόνησος του Άθω ως επικοινωνιακός και πολιτισμικός πόλος τουριστικής έλξης, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 95|1998, 69-85


Το Άγιον Όρος αποτελεί τη μεγαλύτερη ζώσα άθροίση ορθόδοξης κληρονομιάς, συγκεντρωμένη σε περιορισμένο χώρο, και μία από τις κυριότερες ζώνες στον κόσμο ιστορικής και πολιτισμικής σημασίας. Τα χαρακτηριστικά του αυτά το καθιστούν σημείο απόληξης ενός ιδιαίτερου επισκεπτικού ρεύματος. Η απομόνωση, όμως, χάριν της οποίας οι κάτοικοι του Άθω επέλεξαν τη χερσόνησο, τείνει να προσβληθεί ανεπανόρθωτα συνεπεία της αύξησης του τουριστικού ρεύματος.Για τη διαφύλαξη τον παράλληλου χαρακτήρα τον, ως πολιτισμικού αντικειμένου και ως ζωντανού οργανισμού, έχουν θεσπιστεί αρχές διακριτικού ελέγχου του τουριστικού ρεύματος, ώστε να μη θιγούν οι στοιχειώδεις ελευθερίες που θα του επιτρέψουν να συνεχίσει τη μακρόχρονη πορεία και την ιδιαιτερότητά τον, τόσο σημαντική για τον παγκόσμιο πολιτισμό.

Follow EKT: