Κώστας Βελέντζας, Η εξέλιξη της γονιμότητας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, 1965-1991, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 94|1997, 153-183


Ένα από τα πιο σημαντικά δημογραφικά προβλήματα, που εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, αποτελεί η απότομη μείωση της αναπαραγωγικής ικανότητας του πληθυσμού. Ο αριθμός των παιδιών, που αντιστοιχεί κατά μέσον όρο στην κάθε γυναίκα γόνιμης ηλικίαςσήμερα στην Ελλάδα, είναι μικρότερος από το ελάχιστο όριο, το οποίο απαιτείται για την αντικατάσταση του πληθυσμού. Σύμφωνα με την παρούσα εμπειρική ανάλυση, το φαινόμενο της μείωσης των δεικτών γονιμότητας αποκτά ιδιαίτερη σημασία κατά τη διάρκεια της περιόδου 1980-1988 και οφείλεται στη μεταβολή της αναπαραγωγικής συμπεριφοράς των πιο νεαρών μητέρων. Το ίδιο πρότυπο εξελίξεων παρατηρείται σε όλες τις περιοχές της χώρας. Επιπρόσθετα και αναφορικά με την αναπαραγωγική συμπεριφορά των μητέρων, δεν παρατηρούνται στατιστικάσημαντικές διαφορές μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Τέλος, επίσημαίνεται ότι η διαφορά των δεικτών γονιμότητας των Αθηνών, της Θεσσαλίας, της Θράκης, των Νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης από το μέσο όρο της χώρας είναι στατιστικά σημαντική.

Follow EKT: