Χάρης Ναξάκης, Ο φετιχισμός της ανάπτυξης και ο τεχνολογικός ντετερμινισμός στο σχήμα βάση-εποικοδόμημα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 82|1991, 60-69


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Follow EKT: