Θωμάς Μαλούτας, M. Pincon - Charlot, E. Preteceille, P. Rendu: Segregation urbaine. Classes sociales et equipements collectifs en region parisienne, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 65|1987, 112-114


[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Follow EKT: