Θωμάς Μαλούτας, Ο χώρος ως δημιουργός μεθοδολογικών προβλημάτων: μερικές παρατηρήσεις με αφορμή το άρθρο του Γεράσιμου Σκλαβούνου«Η κοινωνική διαίρεση του αστικού χώρου στην Αθήνα και η επίδραση των συγκοινωνιών σ’ αυτή», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 60|1986, 208-211


[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Follow EKT: