Γεράσιμος Σπ. Σκλαβούνος, Η κοινωνική διαίρεση του αστικού χώρου στην Αθήνα και η επίδραση των συγκοινωνιών σε αυτή, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 57|1985, 24-44


[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Follow EKT: