Βασίλης Παπαϊωάννου, Συμβολή σε μια εθνοκοινωνιολογία της αιγαιοπελαγίτικης κοινότητας: Εισαγωγή στη μεθοδολογική θεώρηση, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 30|1977, 268-274


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Follow EKT: