Ηλίας Θερμός, Η ιστορικότητα της συνείδησης στη φιλοσοφία του Γαλλικού Διαφωτισμού, του καθηγητή Αύγουστου Μπαγιόνα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 23|1975, 193


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Follow EKT: