Γρηγόρης Κάτσας, WATSON TONY J., 2005, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΨΗΜΜΕΝΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 120|2006, 204-206


Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available

Follow EKT: