Γρηγόρης Κάτσας, SAVAGE MIKE ΚΑΙ ALAN WARDE, 2005, ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΨΗΜΜΕΝΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ., Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 120|2006, 207-210


Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available

Follow EKT: