Νικόλας Χρηστάκης, Νίκος Παναγιωτόπουλος (υπό τη διεύθυνση), 2008, Η απομάγευση τον κόσμου, Αθήνα, ΕΚΚΕ/Πολύτροπον, 664 σελ., Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 125|2008, 171-176


Δεν διατίθεται περίληψη.

Follow EKT: