Ανδρομάχη Χατζηγιάννη, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 116|2005, 141-165


Στόχος αυτού του άρθρου είναι να δείξει ότι το κριτήριο της άνισης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι πλέον αρκετό για να «εξηγήσει» τις άνισες δυνατότητες και προοπτικές των νέων για εκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη. Υποστηρίζεται ότι παράλληλα με την άνιση πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η κοινωνική ανισότητα πρέπει επίσης να αναζητηθεί σε μια σειρά από άλλους παράγοντες που διαφοροποιούν κοινωνικά και επαγγελματικά τους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Υποστηρίζεται δηλαδή ότι έχει δημιουργηθεί ένα πρόσθετο «επίπεδο» ανισότητας που σχετίζεται με τα πρόσθετα εκπαιδευτικά και πολιτισμικά προσόντα τα οποία αποκτούν οι νέοι και ότι η επιτυχημένη εκπαιδευτική και στη συνέχεια επαγγελματική πορεία τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κοινωνική τους θέση με την έννοια ότι η θέση αυτή επηρεάζει και τις δυνατότητες του κάθε ατόμου που σχετίζονται με την κατοχή και χρήση οικονομικού αλλά και πολιτισμικού κεφαλαίου.

Follow EKT: